Memòria Anual

Memòria Anual

A aquet apartat de la Web podreu consultar les Memòries Anuals del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya segons siguin aprovades. 


Memòria Anual Any 2010

  Tancament pressupuestari 2010   
Memòria Anual Any 2011

 Tancament pressupuestari 2011   Visites Cat salut 2011  
Memòria Anual Any 2012 

 Tancament pressupuestari i Visites Catsalut 2012  
Memòria Anual Any 2013

   
Memòria Anual Any 2014    

Memòria Anual Any 2015
   
 
Memòria Anual Any 2016
 Tancament pressupuestari 2016  
 
Memòria Anual Any 2017
   

 Memòria Anual Any 2018